AKTIVITETER 2018-2019

RÆVEJAGTER 2018 – 2019

2018

Lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00 hos Erik Johnsen, Silkeborgvej 67.

Efter jagten serveres røde pølser og en enkelt øl/vand. Til børnene er der også lidt slik.

Denne dag er du velkommen til at tage børn/familie med.

Desuden har vi lerdueskydning og kårer årets ”Lerduemester 2018”.

2019

Lørdag den 5. januar 2019 kl. 10.00 hos Grethe Nielsen, Tostrupvej 62.

Efter jagten spiser vi vores medbragte madpakke og foreningen serverer wienerbrød til kaffen som vi plejer.

Lørdag den 12. januar 2019 kl. 10.00 ved Hald Sø.

Mødested hos Frederiksberg Spejdernes lejr i Gl. Almind.

Madpakken spises ude hos Ejvind efter jagten.

Lørdag den 19. januar 2019 kl. 9.30 hos Ejvind Bitsch, Marsvinslundvej 6.

Vi starter med rundstykker som foreningen er vært for.

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10.00 hos Erik Johnsen, Silkeborgvej 67.

Jagten slutter kl. 12.00. Herefter har vi vores årlige Tøndeskydning.

Kl. 14.00 mødes vi for at spise gule ærter og kårer årets jæger. Sted oplyses senere.

Tilmelding til Erik på mobil 6136 7464 eller Bent mobil 4086 7100 - dog ikke senere end den 22. januar. Pris 100 kr.

Under alle jagter skal såvel hunde som jægere bære røde bånd og hundene skal være koblet mellem såterne.

Husk madpakke.

HUSK JAGTTEGNET SKAL ALTID MEDBRINGES

Andre aktiviteter

Flugtskydning

Foreningen planlægger nogle aftener med flugtskydning på omegnens skydebaner.

Der bliver sendt nærmere besked om tid og sted pr. mail. Foreningen betaler duerne.

Jacob S er kontaktperson.

Jagt-høstgudstjeneste

Lysgaard Kirke torsdag den 27. september 2018 kl. 18 med jagthornsblæsning og efterfølgende gule ærter i Landsbyhuset i Lysgaard. Arrangør Menighedsrådet.

Pris 50 kr. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til Inge Mader imje@km.dk eller 2933 6402 senest mandag den 24. sep. 2018.

Jagtafslutning

Jagtafslutning med kåring af årets jæger lørdag den 26. januar 2019 kl. 14.00.

Menuen er gule ærter. Pris 100 kr. Sted oplyses senere pr. mail og på vores Facebookside.

Tilmelding senest den 21. januar til Erik 6136 7464 eller Bent 4086 7100.

Generalforsamling - Indkaldelse

Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.00 hos Erik Johnsen, Silkeborgvej 57, 8800 Viborg.

Ønsker man at deltage i efterfølgende spisning (stegt flæsk) er tilmelding til Erik 6136 7464 eller Bent 4086 7100 nødvendig, senest fredag den 11. februar. Pris 100 kr.

Rågeregulering

Ønsker man at deltage i Kommunens rågeregulering kræves der, at man har indskudt sin salonriffel. Nærmere oplysninger på mail og på Facebooksiden.

Riffelindskydning

Der bliver igen i år arrangeret riffelindskydning hos JAFI torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00.

Tilmelding til Jacob senest mandag den 16. april på mobil 2463 1806 eller mail serup.jacob@gmail.com

Udflugt

Årets udflugt gik i år til Nationalpark Thy. Udflugten var lørdag den 12. maj 2018.

Indbydelsen blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer. Desuden kom det på vores Facebookside.

Lotterispil 2018-2019

Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil til meget billige penge og med fine gevinster i Almind Forsamlingshus på følgende torsdage:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30

Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30

Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30

Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.30

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.

Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve en hyggelig aften med vores lotterispil.

ALLE er velkommen.

Bestyrelse

Formand

Erik Øllegaard Johnsen

Mail           tolstrupgaard@8800.dk

Mobil          6136 7464

Kasserer

Bent Udengaard

Mail           bent@seglen.dk

Mobil          4086 7100

Næstformand

Per Blaabjerg

Mail           perblaa64@gmail.com

Mobil          6022 1329

Sekretær

Morten Hjort Nielsen

Mail           morten.hjort.nielsen@gmail.com

Mobil          2563 6962

Bestyrelsesmedlem

Jacob Serup

Mail           serup.jacob@gmail.com

Mobil          2463 1806

Suppleant

Lars Lundstrøm

Mail           larsbuejagt@gmail.com

Mobil          2047 2585