Vinkel

Velkommen til Vinkel jagtforening

Pokalskydning i Kistrup

ma. 10-06-2024 18:30

Der dystes om foreningens vandrepokal.

Skydekort betales af foreningen.

Patroner kan købes købes på stedet.

Der kan trænes hver mandag, og Niels Jørgen tager gerne med.

 

Udløber: 10-06-2024 21:00

Fisketur - Medlemshygge for hele familien

sø. 16-06-2024 09:00

Tilmelding til Per Møller 2878 6672 senest 1 juni.

Pris 50,- kr. pr. fiskestang, som dækker første fisk, der fanges. Yderligere fangster afregner man selv med fiskesøen.

Rindsbæk Fiskesø.

Der serveres rundstykker kl. 10:00 medbring selv kaffe. Pølser serveres kl. 14:00.

Store præmier fra Kr. O Skov Bording.

Udløber: 16-06-2024 14:00

Flugtskydning

to. 15-08-2024 18:00

Stoholm Skydebane

Forening giver duer, patroner er for egen regning.

Der vil være mulighed for skeet-m trap- og jagtskydning.

Bindende tilmelding til mobil 5144 7341 - Niels Jørgen Kramer senest d. 1 juni 2024.

Udløber: 15-08-2024 21:00

Skydearena - Korsholm

lø. 14-09-2024 10:00

Arrangeres af og i samarbejde med Asmild - Tapdrup.

Lørdag d. 14 september fra kl 10:00 - 12:00

Pris kr. 250,-

Bindende tilmelding og betaling til René senest d. 24/8 2024.

Udløber: 14-09-2024 12:00

Efterårsjagter

lø. 12-10-2024 09:30

1. Jagt Mønsted, Kvosted og Navntoft.

Lørdag d. 12/10 2024. Max 15 deltagere.

Mødested - Rasteplads ved Undallslund Skov, Skivevej kl. 9:30

Der afsluttes i Navntoft - Medbrig madpakke.

 

2. Jagt Vinkel.

Lørdag d. 30/11 2024. Max 20 deltagere.

Mødested - Oluf Lauritsen, Vesterbyvej 7, Vinkel kl. 9:30

Der afsluttes med pølser hos Leif.

 

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864 fra d. 2/10 2024.

Startgebyr kr. 100,- og jagttegn skal fremvises.

Jagterne er for A-, X- og B-medlemmer.

Udløber: 12-10-2024 09:30

Vinterjagt

lø. 11-01-2025 08:00

Lørdag d. 6/1 2024 kl. 9:30 - ca. 13:00 hvor vi afslutter m/guleærter.

Mødested, vesterbyvej 7, Vinkel

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864  senes d. 2 januar.

Udløber: 11-01-2025 18:54

Generalforsamling Vesterbyvej 7, Vinkel.

lø. 11-01-2025 09:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Møller og Michael Mikkelsen.

6. Valg af suppleant - Jacob Højlund.

7. Valg af revisorer - Jørgen Børsting og Peter Mortensen.

8. Eventuelt - herunder forslag til arrangementer i kommende år.

 

Udløber: 11-01-2025 18:52

Riffeljagt - regulering af kronvildt

sø. 26-01-2025 08:00

Søndag den 26/1 mødetid kl 8:00

Nærmere orientering og tilmelding d. 11/1 2025

Vi afslutter med suppe - medbring selv bestik og tallerken.

Udløber: 26-01-2025 18:53

 

Bestyrelse

Formand
Jens Skjøtt
jvskjoett@gmail.com
6166 1864

Næstformand
Per Møller
per.s.moller@gmail.com
2878 6672

Kasserer og sekretær
Henning Laursen
laursen.as@gmail.com
4057 0173

Bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Kramer
njkvinkel@gmail.com
5144 7341

Bestyrelsesmedlem
Michael Mikkelsen
mcm8800@gmail.com

Udvalg 

Viborg Jægerråd | Telefon: 2448 0890 | E-mail: l.h.p@privat.dk


Created by Rosgaard.net